Schoolstraat

In onze voortdurende inspanningen om onze steden en gemeenschappen veiliger, gezonder en leefbaarder te maken, komt het concept van schoolstraten steeds meer naar voren als een waardevol instrument.

Ons doel is duidelijk: een duurzame en verkeersveilige schoolomgeving creëren waarin kinderen veilig naar school kunnen gaan en waar de gemeenschap van kan profiteren. Laten we dieper in op wat schoolstraten zijn, waarom ze belangrijk zijn, en hoe geautomatiseerde slagboomsystemen een cruciale rol spelen in het realiseren van deze doelen.

Samenwerken aan een Duurzame en Verkeersveilige Schoolomgeving

Wat is een Schoolstraat

Een schoolstraat is een openbare weg in de nabijheid van een onderwijsinstelling waar tijdens bepaalde uren motorvoertuigen worden geweerd door een verkeersbord C3 met daarop de vermelding "schoolstraat" (tenzij het onderbord uitzonderingen voor bepaalde voertuigen toestaat).

In schoolstraten is de openbare weg exclusief gereserveerd voor voetgangers, fietsers en speed pedelecs. Alleen prioritaire voertuigen zoals hulpdiensten, stadsmedewerkers indien hun opdracht dit rechtvaardigt, en voertuigen met een vergunning van de wegbeheerder hebben toegang tot schoolstraten. Het verlaten van een schoolstraat is toegestaan, tenzij anders bepaald door de wegbeheerder. Bestuurders in schoolstraten dienen stapvoets te rijden, de doorgang voor voetgangers en fietsers vrij te laten, voorrang te verlenen en indien nodig te stoppen. Ze mogen voetgangers en fietsers niet in gevaar brengen of hinderen

De Voordelen van Schoolstraten

Waarom zouden we ons inzetten voor schoolstraten? Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen die ze bieden:

 • Veiligheid van Kinderen
  Schoolstraten verminderen het risico op verkeersongevallen met schoolkinderen aanzienlijk, waardoor ouders en verzorgers gemoedsrust krijgen.
 • Bevordering van Actieve Mobiliteit
  Door voetgangers en fietsers prioriteit te geven, moedigen schoolstraten actieve vervoerswijzen aan, wat bijdraagt aan een gezondere levensstijl.
 • Milieuvriendelijkheid
  Minder verkeer betekent minder luchtvervuiling en draagt bij aan een schonere omgeving.
 • Versterking van de Gemeenschap
  Schoolstraten creëren veilige en aangename omgevingen waarin buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en sociale banden kunnen versterken.
 • Verkeerscongestie Vermindering
  Het aanmoedigen van lopen en fietsen vermindert verkeersopstoppingen en stress voor ouders en verzorgers.
 • Positieve Invloed op de Leeromgeving
  Een veilige schoolomgeving kan de concentratie en leerprestaties van kinderen verbeteren.
 • Bevordering van Duurzame Mobiliteit
  Schoolstraten dragen bij aan duurzaam stedelijk vervoer en verminderen de afhankelijkheid van auto's.
 • Bevordering van Bewustwording
  Het concept van schoolstraten bevordert bewustwording van verkeersveiligheid en milieuvriendelijk vervoer.

Onze verschillende Slagboomsystemen voor Schoolstraten

Om de voordelen van schoolstraten volledig te benutten, is het cruciaal om de toegang tot deze straten effectief te beheren en te beveiligen. Hier introduceren we onze verschillende slagboomsystemen die kunnen worden gebruikt in schoolstraten:

MAGNETIC access manuele slagboom

Manuele Slagboom

Manuele slagbomen zijn een eenvoudige en kosteneffectieve optie voor schoolstraten.
Ze worden bediend door een bevoegde persoon, zoals een verkeerswacht of een schoolmedewerker. Deze slagbomen kunnen snel omhoog en omlaag worden gebracht om de toegang tot de schoolstraat te reguleren op de juiste tijdstippen.

Onze manuele slagbomen zijn betrouwbaar en vereisen geen elektriciteit, wat ze geschikt maakt voor locaties met beperkte middelen.

Automatische slagboom op het Distributienet

Deze type automatische slagboom kan worden aangesloten op het vaste elektriciteitsnet of via een Synergrid-aansluiting, afhankelijk van de beschikbare infrastructuur.

 1. Met Vaste Elektriciteitsaansluiting:
  Vereist metertelling en keuring door de netbeheerder voor nauwkeurige verbruiksregistratie. Aan de hand van een meterteller in een voetpadkast of straatkast. 


  Voordeel: Een veel correctere meting wat vertaalt in besparingen door de exacte opmeting.
   
 2. Via Synergrid aansluiting:
  Werkt op een ongemeten verbruikspunt, waarbij een forfaitaire vergoeding wordt betaald voor elektriciteit.

  Voordeel: Dankzij zijn compacte formaat kan deze makkelijk geplaatst worden in een kleine verdeelkast in de directe omgeving van de slagboom

Ze kunnen elektronisch worden bediend en geprogrammeerd om automatisch op specifieke tijden omhoog en omlaag te gaan. Dit zorgt voor een efficiënte en geautomatiseerde toegangsregeling.

Slagboom met batterij en zonnepaneel

Slagboom op Batterij en Zonnepaneel

Voor schoolstraten die zich bevinden op locaties waar geen directe toegang tot het elektriciteitsnet is, bieden slagbomen op batterijen in combinatie met zonnepanelen een milieuvriendelijke oplossing.

Onze slagbomen werken op batterijvoeding en worden opgeladen door zonnepanelen, wat betekent dat ze volledig onafhankelijk zijn van het elektriciteitsnet. Ze kunnen worden geprogrammeerd om energiezuinig te werken en zijn duurzaam, zelfs in afgelegen gebieden.

Mobiele Slagboom voor Tijdelijke Proefperiode

In sommige gevallen is het wenselijk om een tijdelijke proefperiode voor een schoolstraat in te stellen voordat een permanente slagboomsysteem wordt geïmplementeerd. Mobiele slagbomen zijn draagbare oplossingen die snel kunnen worden geïnstalleerd en verplaatst.

Ze zijn ideaal voor het testen van de effectiviteit van een schoolstraatregeling voordat er verdere investeringen worden gedaan.